Our Blog

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 15 tháng Giêng năm 2015

LIÊN LẠC:
Melissa Morgan, Director of Partnerships, (714) 480-6582, [email protected]

 

Mời đề cử:  Tìm kiếm cá nhân và tổ chức tại Orange County để vinh danh

Nhằm ghi nhận công sức các cá nhân và tổ chức đã đem lại trường học và cộng đồng an toàn,
cho mọi thành phần, và được mọi người tôn trọng

 

Sự kiện: OC Human Relations là tổ chức bất vụ lợi tại Orange County đang nhận đề cử các cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng đã đóng góp lâu dài cho mối quan hệ con người tại Orange County.  Cá nhân hay tổ chức được chọn sẽ được vinh danh tại buổi AWARDS 44 trao giải hàng năm lần thứ 44 vào ngày 7 tháng Năm 2015 tại hí viện City National Grove of Anaheim.

Những hạng mục đề cử bao gồm: 

  • Lãnh đạo cộng đồng đa chủng: Vinh danh cá nhân hay hội đoàn đã cổ xuý cho mối quan hệ con người, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các cư dân, hoặc giải quyết bất hoà một cách ôn hoà.
  • Trường học xuất sắc: Vinh danh trường học đã có đóng góp đặc biệt nhằm cổ xuý, gìn giữ và bảo đảm trường học an toàn, cho mọi thành phần, và công bằng cho mọi người.
  • Giữ an ninh cộng đồng: Vinh danh những nỗ lực gương mẫu qua chương trình hoặc sáng kiến giữ an ninh cộng đồng.

Ai được đề cử:      Các cá nhân và/hoặc hội đoàn dấn thân trong việc lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức phục vụ cộng đồng, trường học, cơ quan công lực, bao gồm lãnh đạo cộng đồng đa chủng, ban giám hiệu và nhân viên trường, học sinh và sinh viên, và cảnh sát đã đem lại trường học và cộng đồng an toàn, cho mọi thành phần, và được mọi người tôn trọng.

Thời hạn: Ai cũng có thể đề cử trên mạng điện tử, hạn chót vào 4 giờ chiều thứ Sáu 30 tháng 1 năm 2015.

Mục đích: Trong 44 năm OC Human Relations đã vinh danh cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng vì những đóng góp của các cá nhân hay tổ chức này cho mối quan hệ con người tại Orange County.  Những người anh hùng cộng đồng này đã làm gương cho sự dấn thân trong cộng đồng và giúp đem đến sự cảm thông nhiều hơn giữa những người dân tại Orange County.

Cách thức đề cử:  Xin lấy mẫu hướng dẫn cách đề cử, các tiêu chuẩn đề cử, và mẫu đề cử trên mạng tại www.ochumanrelationsawards.org hoặc gọi cho anh Don Han ở số 714-480-6576 hoặc qua thư điện tử tại [email protected].

Muốn bảo trợ:     Muốn bảo trợ hay đặt bàn, xin liên lạc cô Melissa Morgan, Director of Partnerships (giám đốc bảo trợ) ở số 714-480-6582 hoặc qua thư điện tử tại [email protected].

Vài nét về tổ chức OC Human Relations:

OC Human Relations là tổ chức bất vụ lợi tại địa phương với tôn chỉ cổ xuý cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa những cư dân và loại bỏ thành kiến, sự bất khoan dung, và sự kỳ thị nhằm biến Orange County thành nơi tốt đẹp hơn cho TẤT CẢ mọi người để sống, làm việc và làm kinh doanh.  Trong 44 năm, OC Human Relations đã vinh danh các cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng mà đã đóng góp cho mối quan hệ con người.

 

# # #

Share this post:

So, what do you think ?