Our Blog

                                                                          THÔNG CÁO BÁO CHÍ

                                                                                                                                      Ngày 18 tháng Giêng năm 2016

LIÊN LẠC:

Melissa Morgan, Director of Partnerships

Điện thoại: (714) 480-6582

Thư điện tử:

 

Mời gọi tiến cử: Tìm người hùng của Orange County

Nhằm tuyên dương những cá nhân hay tổ chức đã góp tay tạo dựng trường học và cộng đồng an toàn, dành cho mọi giới, với đầy sự tôn trọng

Sự kiện:  OC Human Relations là tổ chức bất vụ lợi phục vụ cho Orange County, đang mời gọi tiến cử các cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng đã có các đóng góp có giá trị lâu dài cho mối quan hệ con người tại Orange County.  Cá nhân hay tổ chức được chọn sẽ được vinh danh tại buổi AWARDS 45, là buổi trao giải hàng năm lần thứ 45 vào ngày 5 tháng Năm năm 2016 tại hí viện City National Grove of Anaheim.

Những hạng mục đề cử bao gồm:

  • Diverse Community Leaders (Lãnh đạo cộng đồng đa dạng): Vinh danh các cá nhân hay nhóm đã thúc đẩy các mối quan hệ con người, cổ vũ cho sự hiểu biết và tôn trọng giữa người dân với nhau, hoặc giải quyết bất hoà một cách ôn hoà.
  • Distinguished Business* (Công ty xuất sắc): Vinh danh công ty đã làm nhiều hơn đòi hỏi trong việc hỗ trợ sự đa dạng và bao gồm mọi giới tại nơi làm việc.
  • Community-Oriented Policing (Giữ an ninh cộng đồng): Vinh danh những nỗ lực gương mẫu qua dự án hay sáng kiến giữ an ninh cộng đồng.

Ai được tiến cử:  Các cá nhân và/hoặc nhóm tham gia lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức trong cộng đồng, trường học, và cơ quan công lực, kể cả các nhà lãnh đạo cộng đồng đa dạng, ban giám hiệu và nhân viên trường, học sinh và sinh viên, và cảnh sát, là những người đã tạo dựng trường học và/hoặc cộng đồng an toàn, dành cho mọi giới, với đầy sự tôn trọng.

Thời gian:  Ai cũng có thể tiến cử trên mạng, hạn chót là 12 giờ trưa thứ Sáu 22 tháng Giêng 2016

         * Hạn chót để tiến cử cho giải Distinguished Business được gia hạn đến 4 giờ chiều thứ Năm 25 tháng Hai 2016.

Lý do:    Trong 45 năm qua, tổ chức OC Human Relations đã vinh danh các cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng cho những đóng góp của họ cho các mối quan hệ con người tại Orange County.  Những người hùng này của cộng đồng đã làm gương cho sự dấn thân cộng đồng và giúp đem đến sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa những người dân Orange County.

Cách tiến cử:   Xem hướng dẫn, tiêu chuẩn và mẫu đơn tiến cử tại www.ochumanrelationsawards.org hay liên lạc Alison Edwards ở số 714-480-6573 hoặc .

Bảo trợ:    Nếu quý vị muốn bảo trợ hoặc mua vé đặt bàn, xin liên lạc Melissa Morgan, Director of Partnerships (giám đốc bảo trợ) ở số 714-480-6582 hoặc .

Đôi dòng giới thiệu về tổ chức OC Human Relations:

OC Human Relations là tổ chức bất vụ lợi tại địa phương với sứ mạng cổ vũ cho sự hiểu biết giữa người dân với nhau và loại bỏ thành kiến, sự không dung thứ, và kỳ thị nhằm biến Orange County thành một nơi tốt đẹp hơn cho TẤT CẢ mọi người cùng sống, làm việc, và làm ăn.  Trong 45 năm qua, tổ chức OC Human Relations đã vinh danh các cá nhân, cơ quan công lực, trường học và tổ chức cộng đồng cho các đóng góp của họ cho mối quan hệ con người.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy ghé vào www.ochumanrelations.org.

 

Share this post:

So, what do you think ?